Çekingenliğin arka planında eleştirilme korkusu vardır...